INSURANCE COMPANIES IN SRI LANKA FOR GENERAL INSURANCE AND LIFE INSURANCE

 1. AIA Insurance Lanka PLC (Formerly AVIVA NDB Insurance PLC)
 2. AIG Insurance Ltd.
 3. Allianz Insurance Lanka Ltd.
 4. Allianz Life Insurance Lanka Ltd.
 5. Amana Takaful PLC
 6. Arpico Insurance Ltd.
 7. Asian Alliance Insurance PLC
 8. Ceylinco Insurance PLC
 9. Ceylinco Takaful Ltd. (Currently Suspended)
 10. Continental Insurance Lanka Ltd.
 11. Cooperative Insurance Company Ltd.
 12. HNB Assurance PLC
 13. Janashakthi Insurance PLC
 14. Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd.
 15. LOLC Insurance Company Ltd.
 16. MBSL Insurance Company Ltd.
 17. National Insurance Trust Fund
 18. Orient Insurance Limited
 19. People’s Insurance Ltd.
 20. Seemasahitha Sanasa Rakshana Samagama
 21. Sri Lanka Insurance Corporation Ltd.
 22. Union Assurance PLC.